Elektrikerns tips till dig

När elektroniken strular finns det alltid hjälp att få. Våra elektriker ger dig sina bästa tips för akut hjälp med elproblem.

Vad är eljour Stockholm?

Sök efter eljour Stockholm då du behöver akut hjälp med elproblem. Ett sådant eljour problem kan vara till exempel att du plötsligt inte har ström i huset, att en viktig apparat slutar fungera eller det luktar bränt från ett eluttag. Allt som luktar bränt, sprakar, gnistrar eller är trasigt och inte går att skydda ska du genast söka hjälp med! Ett elfel kan nämligen vara livsfarligt. Se också alltid till att inga barn av misstag kan komma åt trasig elektronik.

Om säkringen går hela tiden eller det plötsligt inte kommer ström till spisen längre överhuvudtaget, är problemet akut. Du behöver elektriciteten för matlagningen och en säkring som slår av gång på gång kan tyda på större fel.

När kontakta eljour Stockholm

Det finns ingen officiell eljour Stockholm du alltid ska kontakta, som vid olyckor och sjukdomsfall. Istället väljer du själv vilken eller vilka eljourer du konsulterar. De flesta kan redan på telefon ge tips och avgöra hur brådskande ärendet är. Om du är det minsta osäker är det bara att ringa. Precis som vid andra nödsituationer kan det ibland vara svårt att själv avgöra hur farlig situationen är och vad du behöver göra med en gång.

Är mitt ärende akut?

Om elfelet inverkar direkt på dina vardagliga sysslor så är problemet antagligen akut. I fall där hela hus är utan ström eller du ser gnistor eller känner att det luktar bränt, så är det självklart för de flesta att kontakta elektriker akut. Men det finns också mera subjektiva akuta elproblem. Om du exempelvis själv anser att du behöver hjälp senast nästa dag så är det befogat att kontakta eljouren. Alla har vi olika behov och något som är akut för dig kanske inte är akut för någon anna, och vice versa.

Lämna en kommentar