Varför ska man städa ofta på sitt företag?

Dom flesta är överens om att städning i någon form bör ske regelbundet på en arbetsplats.
Fördelarna med en ren arbetsplats är många och alla gynnar företaget på något sätt.

Det är svårt i början att ge ett bestämt svar på hur ofta företaget ska rengöras, det varierar kraftigt mellan olika företag trots att de är i samma bransch.
Faktorerna varierar på hur många anställda man har och hur pass stora lokalerna är och till viss del hur pass ventilationen fungerar.
Pratar man om kontorsstädning Bromma så är det i huvudsak dom anställda och människor som befinner sig i lokalerna och orsakar nersmutsningen.
Det är partiklar från kläder, hud och hår som är föda för kvalster som är kraftigt allergiframkallande.

Genom att utföra storstädning Stockholm eller annan regelbunden städning så gör man lokalerna lämpliga för anställda och besökare.
En ren miljö ökar produktiviteten genom en ökad trivsel och minskad frånvaro på grund av sjukdomar.

En effektiv rengöring av lokalerna samt eventuell trappstädning Bromma håller borta bakterier och virus som kan orsaka sjukdomar och allergier.
Genom att företaget lägger pengar på städfirma och hälsan på sina anställda så gör man stora besparingar eller undviker kostnader som långtidssjukskrivningar kan innebära.
Om man på grund av dålig städning blir tillfälligt av med större delen av sin personal på grund av sjukdom så kan det innebära ett hårt slag mot företagets ekonomi.

Genom att rengöra gemensamma utrymmen dagligen och ytor som används flitigt som kopiator, handtag och knappar så minskar man risken för ohälsa.
Damm utvecklas alltid i alla utrymmen så det varierar hur ofta övrig städning ska göras.
Man kan till viss del begära att dom anställda torkar efter sig där dom suttit men erfaren städpersonal rengör på djupet och känner till skrymslen och vrår som man normalt inte skulle tänka på.
Dessutom är man som anställd kanske inte riktigt så noggrann som städpersonal är för att man vill tillbaka till sina arbetsuppgifter.

 

Lämna en kommentar